Het boek voor mantelzorgers en Lezingen voor mantelzorgers

Wat hebben mantelzorgers nodig om zo lang als zij dat willen en kunnen te blijven zorgen voor hun naaste?

In 2021 heb ik mijn studie aan de Birmingham City University afgerond bet het behalen van de PhD graad. De dissertatie is de weerslag van een wetenschappelijk onderzoek met als centrale vraag: ‘Wat hebben mantelzorgers nodig om zo lang als zij dat willen en kunnen te blijven zorgen voor hun naaste? ‘.

Daarvoor is de informatie uit meer dan 70 diepte interviews gebruikt als input. Vanuit al deze informatie, gegeven door mantelzorgers zelf, heb ik na de dissertatie een boek geschreven voor mantelzorgers waarbij ik hen rechtstreeks aanspreek. Het is een boek voor mantelzorgers waarmee ik twee dingen wil bereiken:

  • Mantelzorgers voelen zich gesterkt door het lezen van de ervaringen van andere mantelzorgers 
  • Mantelzorgers hebben met de routekaart (onderdeel van het boek) een instrument waarmee zij zicht krijgen op 
  • Wat is mantelzorg precies?
  • Ben ik mantelzorger?
  • Wat betekent het zorgen voor een naaste voor mij?
  • Wat heb ik als ondersteuning op dit moment nodig om het dragelijk(er) te maken?
  • Waar haal ik die gevraagde ondersteuning?

het boek

Dit boek is zinvol voor jezelf als mantelzorger of toekomstig mantelzorger maar is ook een mooi en zinvol geschenk dat je aan mensen in je omgeving kunt geven die zorgen voor hun naaste. De kosten voor het boek zijn bewust laag gehouden omdat ik als schrijver geen financiële doelstelling heb. Ik hoef er dus geen geld aan te verdienen maar wil graag dat de kosten gedekt zijn.

De extra inkomsten die de verkoop van het boek genereert zullen te goede komen aan de Stichting : ‘Samenspel in zorg’. Deze stichting heeft tot doel de samenwerking, het samenspel tussen de formele en de informele zorg in ons land te optimaliseren.

De visie dat de informele zorg in ons land een steeds prominentere rol gaan vervullen in ons stelsel van wonen zorg en welzijn ligt hieraan ten grondslag. Dat mantelzorgers in ons land behoefte hebben aan eigen regie en graag willen dat zij altijd onderdeel zijn van een zorgplan dat samen met de professionele zorg wordt ontwikkeld met ieder een eigen deel, is nadrukkelijk een van de conclusies in mijn dissertatie.

Het boek is te bestellen door op de knop te drukken en de gegevens in te vullen. De prijs van het boek is € 14,75 exclusief de verzendkosten.

Het boek is ook als e-book te bestellen.

lezingen voor mantelzorgers en geïnteresseerden

Om mijn verhaal uit te dragen naar zoveel mogelijk mensen die te maken hebben – of krijgen met mantelzorg, dus ook mensen die iemand kennen die zorgt voor een naaste (en wie kent zo iemand niet?) ga ik zelf lezingen organiseren op diverse plekken. Ik begin in Twente maar ook elders in ons land kan ik een lezing komen geven.

 

De inhoud van de lezingen volgt de inhoud van het boek, met alle praktijkvoorbeelden die uit de interviews naar voren kwamen.

 


aanmelden

Elke lezing duurt 45 minuten waarbij er na een korte pauze ruimte is voor vragen uit het publiek en discussie. Totaal duurt zo’n bijeenkomst dus maximaal 1,5 uur. De lezingen worden lokaal georganiseerd en iedereen die dat wil kan zich kosteloos aanmelden. Je krijgt dan een kop koffie en kunt tegen een gereduceerde prijs van € 11,50 na afloop een boek meenemen.


Iedereen die zich opgeeft krijgt een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de zaal dan wordt er opnieuw een volgende lezing georganiseerd.

Selecteer een lezing
Naam
Email *
Aantal personen